Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS, računovodje,
zaposleni v  kontrolingu,
analitiki

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik

Cena izobraževanja:

950 eur + DDV

Razpisani termini:

7. 10., 14. 10., 21. 10. + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v trgovskem oz. storitvenem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC RAČUNOVODENJA IN KONTROLINGAV V TRGOVSKEM/STORITVENEM PODJETJU

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v storitvenem/trgovskem podjetju˝.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. modul: Razumevanje in razvrščanje računovodskih kategorij, uporaba obveznih in priporočenih pravilnikov v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 7. 10. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
V modulu bodo zajeti:
 • neopredmentene sredstva, opredmentene sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge trgovskega blaga oz. materiala, storitve, terjatve in obveznosti v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP,
 • Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu,
 • vrste stroškov pri poslovanju (stalni, variabilni, neposredni, posredni),

2. modul: Nabavna cena, posebnosti poslovanja v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 7.10. 2019 ( 12.15 – 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • kalkulacija in sestavine nabavne cene trgovskega blaga oz. lastne cene storitve,
 • prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti – računovodski in davčni vidik
 • komercialni in finančni popusti – računovodski in davčni vidik

3. modul: Kalkulacija nabavne vrednosti, denarni tok

Termin: 14. 10. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
V modulu bodo zajeti:
 • oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti – računovodski in davčni vidik,
 • točka preloma in pomen denarnega toka pri poslovanju
 • kalkulacija nabavne vrednosti (NS, OOS, NN) in metode vrednotenja (NS, OOS in NN),
 • prodaja NS, OOS, NN – dobiček, izguba

4. modul: Zaloge trgovskega blaga

Termin: 14. 10. 2019 ( 12.15 – 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • metode vodenja zalog trgovskega blaga,
 • prodaja zalog trgovskega blaga,
 • case studies, delavnica.

5. modul: Storitve in trgovsko blago – posebnosti, računovodski in davčni vidik

Termin: 21. 10. 2019 (9.00 – 11. 30)
V modulu bodo zajeti:
 • prodaja storitve,
 • kalo trgovskega blaga (dovoljen, dejanski) – računovodski in davčni vidik,
 • inventurni primanjkljaji in presežki trgovskega blaga, materiala, OOS – računovodski in davčni vidik,
 • oslabitve zalog – računovodski in davčni vidik.

6. modul: Principi obračanja zalog, terjatev in obveznosti in vpliv na likvidnost podjetja

Termin: 21. 10. 2019 ( 12. 15 – 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • koeficienti obračanja zalog, terjatev in obveznosti – pomen za spremljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov ter praktični primeri in izračuni

7. modul: preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: 6. 10. 2019 ali po dogovoru v skupini

Predavatelji in svetovalci:

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

Udeleženci

 

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja, mentorski pristop, reševanje konkretnih primerov ter analiza različnih situacij in opcij rešitev.
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za manažment in pravo, MLC Ljubljana