Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

zaposleni v kontrolingu,
računovodje, analitiki, vodje FRS

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik
mag. Darja Sušnik

Cena izobraževanja:

950 eur + DDV

Razpisani termini:

11. 11., 18. 11., 25. 11. + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v proizvodnem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC RAČUNOVODENJA IN KONTROLINGA V PROIZVODNEM PODJETJU

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podejtju«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbona pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. modul: Stroškovno računovodstvo in kontroling

Termin: 11.4. 2019 (9.00 -11.30)
V modulu bodo zajeti:
 • serijska proizvodnja, proizvodnja po naročilu, vitka proizvodnja,
 • vrste stroškov (fiksni, variabilni, direktni, indirektni),
 • osnove obvladovanja in zniževanja stroškov v proizvodnji, nadzor nad stroški – evidence, pravilniki, ¨krogotok¨ dokumentov,
 • Activity based costing vs. Proceskostenrechnung.

2. modul: Vrste porabe materiala, vrednotenje, kalo materiala, polproizvodov, gotovih proizvodov

Termin: 11.4. 2019 (12.15. – 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • poraba materiala po metodi FIFO, drseče povprečne cene, povprečne tehtane cene ter njihov vpliv na poslovni izid in bilanco stanja, računovodski in davčni vpliv,
 • določanje kala, računovodski in davčni vidik določenega in dejanskega kala, obračun DDV.

3. modul: Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov

Termin: 18. 4. 2019 (9.00 – 11.30)
V modulu bodo zajeti:
 • metoda proizvajalnih stroškov, metoda zožene cene, metoda spremenljivih stroškov ter njihov računovodski in davčni vidik, konkretni primeri,
 • primeri knjiženj in obračunov s področja zalog, vrednotenja in inventurnih razlik.

4. modul: Vrednotenje proizvodnje

Termin: 18.4. 2019 (12.15 – 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • od vrednotenja proizvodnje po proizvajalnih stroških do prodajne cene, profitabilnost izdelkov, kalkulacije, ocene stroškov,
 • case studies, delavnica.

5. modul: Zaloge – oslabitve, računovodsko in davčno obravnavanje ter evidentiranje popisnih razlik

Termin: 25.4. 2019 (9.00 – 11.30)
V modulu bodo zajeti:
 • računovodski in davčni vidik, kdaj in zakaj narediti oslabitev, evidentiranje razlik v zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov, breme družbe, odgovorne osebe, zavarovalnice

6. modul: Načini določanja uporabnih kazalnikov

Termin: 25.4. 2019 ( 12.15- 15.00)
V modulu bodo zajeti:
 • konkretni primeri, obrazložitve dobre prakse, case studies, kompleksni pogled na določanje in uporabo kazalnikov v praksi.

7. modul: preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: 8.5. 2019 ali po dogovoru v skupini

Predavatelji in svetovalci:

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

mag. Darja Sušnik

mag. Darja Sušnikje po izobrazbi univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Prejela je 2 nagradi: leta 2008 nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta »Usposabljanje vodij po integrirani metodi« in leta 2011 Bronasto priznanje za inovacijo »Produktni tim kot podjetje« pri RGZ Celje. Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Svoje praktične izkušnje uspešno povezuje s teoretičnim znanjem. Ima odlične pedagoške sposobnosti in veščine javnega nastopanja. Ima certifikacijo za zunanjo presojevalko po zahtevah standarda ISO 9001. Je zunanja sodelavka certifikacijske hiše SIQ za izvedbo presoj po zahtevah standarda ISO 9001. V sklopu statističnega modula Usposabljanje manegerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO izvaja predavanja statistike in orodij vodenja kakovosti. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in predava na strokovnih srečanjih.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podejtju. (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Simfin d.o.o.
Kendales d.o.o.
RENAULT TECH, oprema vozil, NOVO MESTO, D.O.O.
P & K inženiring d.o.o.
Eta d.o.o. Cerkno
Input d.o.o. Nazarje
ISKRA ISD – STORITVE d.o.o.
Svetlana Nikishina s.p.
SOLIS STRAŽA d.o.o.
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.

Morer d.o.o.
Strenia Ind d.o.o.
ŽITO d.o.o.
INTERBLOCK igralniške tehnologije d.d.
JUB d.o.o.
TBP tovarna bovdenov in plastike d.d.
ADVICO-FRK d.o.o.
Roto Group d.o.o.
Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Koto d.o.o.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za manažment in pravo, MLC Ljubljana