Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec DDV

Trajanje izobraževanja

1 mesec

Struktura izobraževanja:

7 modulov
4 interaktivne delavnice
gradivo, svetovanje

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS,
vodje računovodskih servisov
računovodje s prakso vsaj 8 let

Predavatelji:

mag. Aleksandra Heinzer
mag. Suzana Tokič
Maja Dolinar Dubokovič

Razpisani termini:

2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. + preizkus znanja

Cena izbraževanja

1350 Eur + DDV

Programski vodja

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja spodročja DDV ter utrditev in poglobitev že obstoječega znanja. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja davka na dodano vrednost. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje spodročja davka na dodano vrednost. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

CERTIFIKAT: Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Zgradimo temelje in spoznajmo zlata pravila DDV«

Termin: 7.5. 2019 , 9.00 – 15.00
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka
 
V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov in načela,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV, vključno z osnovami pri poslovanju z virtualnimi valutami,
 • davčni zavezanci in plačniki za namene DDV:
  • razlikovanje terminov,
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • posebna ureditev za kmete in pavšalno nadomestilo,
  • davčni zavezanci v javnem sektorju,
  • vrste plačnikov DDV,
 • identifikacija za namene DDV in njeno prenehanje:
  • obdavčljiv promet za namene identifikacije,
  • povezane osebe in identifikacija za namene DDV,
  • prenehanje identifikacije za namene DDV,
 • dobava blaga:
  • kaj se šteje za dobavo blaga in kaj ne,
  • poslovna in neposlovna raba blaga,
  • določanje kraja dobave blaga,
 • opravljanje storitev:
  • opravljanje storitev za neposlovne namene,
  • določanje kraja opravljanja storitev,
 • določanje davčne osnove in stopnja DDV:
  • kaj se všteva v davčno osnovo in kaj ne,
  • davčna osnova pri »prezaračunavanju« (zneski v imenu in za račun naročnika),
  • davčna osnova pri transakcijah med povezanimi osebami,
  • uporaba pravilne DDV stopnje,
 • opredelitev ključnih trenutkov: obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • obdavčitev nepremičnin,
 • uporaba 76.a člena ZDDV-1,
 • uporaba DDV stopnje v gradbeništvu,
 • transakcije z nepremičninami.

2. MODUL: interaktivna delavnica »Računi, vračilo DDV in obdavčitev storitev«

Termin: 14.5.2019, 9.00 -15.00
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka
 
V modulu bodo zajeti:

 • izdajanje računov:
  • podatki na računu,
  • poenostavljeni računi,
  • elektronski računi,
 • vračilo DDV:
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v drugi državi članici,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v Sloveniji,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v tretji državi,
 • kraj opravljanja storitev:
  • splošna pravila,
  • posebna pravila:
   • storitve posrednikov,
   • storitve v zvezi z nepremičninami,
   • opravljanje prevoza (posebna ureditev),
   • storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev,
   • pomožne prevozne storitve in cenitve ter dela na premičninah,
   • restavracijske storitve,
   • najem prevoznih sredstev,
   • elektronske storitve, telekomunikacijske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja (posebna ureditev),
   • opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj EU,
 • obveznost obračuna in odbitek DDV pri storitvah,
 • konkretni primeri izpolnjevanja davčnih evidenc, obrazca DDV-O in RP-O,
 • posebne ureditve:
  • posebna ureditev za potovalne agencije,
  • posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine,
  • posebna ureditev za investicijsko zlato,
  • posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

3. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev pri pridobitvah, prevozu, uvozu/izvozu blaga«

Termin: 21.5.2019, 9.00 -15.00
Predavateljica: mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka z licenco ZDSS
 
V modulu bodo zajeti:

 • obdavčitev mednarodnih transakcij:
  • kratka predstavitev Direktiv EU,
 • pridobitev blaga znotraj Skupnosti:
  • kraj pridobitve blaga znotraj Unije,
   • oproščene intrakomunitarne dobave,
   • nastanek obdavčljivega dogodka za dobave znotraj EU,
  • pogoji za obdavčitev transakcij v Republiki Sloveniji,
  • prenos blaga v drugo državo članico,
  • oprostitve za transakcije znotraj Unije,
  • obračunavanje DDV pri verižnih poslih,
  • obračunavanje DDV pri tristranskih poslih s poudarkom na primerih in izpolnjevanje rekapitulacijskih poročil,
  • obravnavanje konsignacijske prodaje blaga,
 • prevoz blaga:
  • prevozne storitve, povezane z izvozom blaga,
  • prevozne storitve, povezane z uvozom blaga,
  • prevozne storitve, opravljene v celoti izven Skupnosti,
 • posebni primeri pri  pridobitvah blaga:
  • trošarinski izdelki,
  • prodajo blaga na daljavo – posli s pošiljkami,
 • izvoz in uvoz blaga:
  • predstavitev carinskih postopkov,
  • posebnosti v zvezi s carinskim postopkom 42,
  • kraj uvoza blaga in datum nastanka davčne obveznosti,
  • oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih,
  • oprostitev storitev, povezanih s carinskimi postopki,
  • predstavitev davčnih skladišč,
  • oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva,
 • razlaga sodb sodišča EU,
 • davek na motorna vozila:
  • predmet obdavčitve,
  • zavezanec za davek na motorna vozila,
  • oprostitve,
  • davčna osnova in davčne stopnje,
  • nastanek obveznosti obračuna DMV,
  • obračun DMV pri proizvajalcih in trgovcih z motornimi vozili,
  • napoved za odmero DMV,
  • vračilo DMV,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

4. MODUL: interaktivna delavnica s konkretnimi primeri

Termin: 28.5.2019, 9.00 -15.00

5. MODUL: preizkus znanja 95 min. , preizkus je pogoj za pridobitev certifikata Preizkušeni poznavalec DDV

Termin: 11.6. 2019 ali po dogovoru v skupini

Predavatelji in svetovalci:

Aleksandra Heinzer

Aleksandra Heinzer, je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Suzana Tokič

Mag. Suzana Tokič, deluje iz davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o., ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija,…).

Maja Dolinar Dubokovič

Maja Dolinar Dubokovič, je predavateljica in avtorica številnih člankov. Zaposlena je v družbi Movens d.o.o. kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o DDV, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju DDV in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejeli on-line priročnik DDV-Zakon-Pravilnik-Komentar ter video seminar »Naknadne spremembe davčne osnove in obračuna DDV«(podatke za dostop vam bomo ob začetku izobraževanja poslali po elektronski pošti).
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja s področja DDV ter utrditev in poglobitev že obstoječega znanja. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja in je priznan s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS)