Na kratko

Trajanje izobraževanja

6 tednov

Struktura izobraževanja:

4 srečanja v živo,
tedensko reševanje nalog pod vodstvom mentorja,
gradivo, svetovanje

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

računovodje, ki že imajo izkušnje,
računovodje brez izkušenj

Predavateljica:

Silva Koritnik Rakela

Cena izobraževanja

1350 Eur + DDV

Razpisani termini:

5.10. - 8.11.2017 (potrjena izvedba)

Programski vodja

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15

Mentorski program: Od osnov knjiženj do priprave izkazov

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Program je zastavljen tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli. Program, kakor tudi mentor garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev. CERTIFIKAT: Udeleženci prejmejo certifikat založbe Verlag Dashöfer

Kako je mentorski program zastavljen?

Izobraževanje je strukturirano tako, da ne izgubljate časa s snovjo, ki jo že obvladate, ampak se s pomočjo mentorja posvetite področju, ki ga je potrebno okrepiti. To ugotovite z lastno preveritvijo znanja. Program traja šest tednov in vsebuje štiri osebna srečanja v živo z mentorjem, po štiri šolske ure, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

Dodatne prednosti mentorskega programa:

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa (šest tednov),
 • program je strukturiran tako, da popelje mentoriranca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta,
 • program je odlična priprava na izpit NPK,
 • strokovno bolj podkovani mentoriranci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo že poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji,
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen štirih srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami,
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS,
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki.

V primeru zanimanja posameznih podjetji, program izvajamo tudi v obliki internega mentorskega programa, ki je prilagojen posebnostim podjetja.  V primeru zanimanja, prosimo, pokličite 040 716 896 (Jana Ursiny).

Program certificiranega seminarja:

1. teden

intenzivna izvedba:
1. delavnica: 
2. delavnica: 

klasična izvedba:
1. delavnica, delo v e-učilnici

 • priprava za 1. srečanje, uvodno testiranje znanja/predznanja (testiranje omogoči udeležencu ugotoviti področja, kje je priporočljivo okrepiti znanje),
 • osebno srečanje z mentorjem na temo: Bilančno pravo in osnove

Teorija:

 • Bilančno pravo – davki.
 • Računovodski izkazi.
 • Kontni okvir in kontni načrt.
 • Računovodska enačba.

Praksa: Reševanje poslovnih dogodkov pod vodstvom

 • reševanje poslovnih dogodkov v e-učilnici (doma/v službi na vašem računalniku z asistenco mentorja,
 • testiranje prebrane snovi s povratno informacijo.

2. teden

intenzivna izvedba:
3. delavnica: 
4. delavnica: , delo v e-učilnici

klasična izvedba:
2. delavnica: , delo v e-učilnici

 • priprava za 2. srečanje,  lastno testiranje znanja,
 • osebno srečanje z mentorjem na temo:  Obravnava gospodarskih kategorij.

Teorija:

 • Bilanca stanja – dolgoročna sredstva.
 • Bilanca stanja – kratkoročna sredstva.
 • Bilanca stanja – pasiva.
 • Izkaz poslovnega izida.

Praksa: Reševanje poslovnih dogodkov pod vodstvom

 • reševanje poslovnih dogodkov v e-učilnici  z asistenco mentorja,
 • testiranje prebrane snovi s povratno informacijo.

3. teden

intenzivna izvedba:
delo v e-učilnici

klasična izvedba:
3. delavnica: , delo v e-učilnici

 • priprava za 3. srečanje,  lastno testiranje znanja,
 • osebno srečanje z mentorjem na temo: Zgledi knjiženj in povezava s SRS (1. del).

Teorija:

 • Ustanovitev podjetja.
 • Opredmetena in neopredmetena sredstva.
 • Zaloge.
 • Terjatve in časovne razmejitve.

Praksa: Reševanje poslovnih dogodkov pod vodstvom

 • reševanje poslovnih dogodkov v e-učilnici  z asistenco mentorja,
 • testiranje prebrane snovi s povratno informacijo.

4. teden

intenzivna izvedba:
delo v e-učilnici

klasična izvedba:
4. delavnica:

 • priprava za 4. srečanje,  lastno testiranje znanja,
 • osebno srečanje z mentorjem na temo:  Zgledi knjiženj in povezava s SRS (2. del)

Teorija:

 • Rezervacije, dotacije, subvencije.
 • Finančne obveznosti.
 • Obveznosti iz poslovanja.
 • Davek od dobička.

Praksa: Reševanje poslovnih dogodkov pod vodstvom

 • reševanje poslovnih dogodkov v e-učilnici  z asistenco mentorja,
 • reševanje kompleksnih poslovnih dogodkov v delovnem zvezku z rešitvami,
 • testiranje prebrane snovi s povratno informacijo.

5. teden

intenzivna izvedba:
delo v e-učilnici

klasična izvedba:
delo v e-učilnici

 • obravnava kompleksnih primerov od A do Ž, samostojno in pod vodstvom mentorja,
 • reševanje nalog iz delovnega zvezka,
 • mentor bo v e-učilnici vsak dan in na razpolago glede vprašanj in obrazložitev,
 • utrjevanje znanja, testiranje s povratno informacijo.

6. teden

intenzivna izvedba:
delo v e-učilnici in zaključni izpit

klasična izvedba:
delo v e-učilnici in zaključni izpit

 • obravnava kompleksnih primerov od A do Ž, samostojno in pod vodstvom mentorja,
 • reševanje nalog iz delovnega zvezka,
 • mentor bo vsak dan prisoten v e-učilnici in na razpolago glede vprašanj in obrazložitev,
 • utrjevanje znanja, testiranje s  povratno informacijo,
 • zaključno testiranje.

Predavateljica:

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., je svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih s klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

Potek seminarja

Izobraževanje je strukturirano tako, da ne izgubljate časa s snovjo, ki jo že obvladate,  ampak se s pomočjo mentorja posvetite področju, ki ga je potrebno okrepiti. To ugotovite z lastno preveritvijo znanja. Program traja šest tednov in vsebuje štiri osebna srečanja v živo z mentorjem, po štiri šolske ure, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

Udeleženci

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), inželijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Program je zastavljen tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli.  Program, kakor tudi mentor garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa (šest tednov),
 • program je strukturiran tako, da popelje mentoriranca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta,
 • program je odlična priprava na izpit NPK,
 • strokovno bolj podkovani mentoriranci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo že poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji,
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen štirih srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami,
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS,
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki.

Reference

 • Dejan Petković

  član ZDSS, predavatelj certificiranega izobraževaja ˝Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine˝
  Kaj pridobi udeleženec certificiranega izobraževanja ˝ Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine˝?
  "Nemalokrat delodajalci v razpisnih pogojih za računovodske kadre zahtevajo prav znanje s področja obračuna plač. Zato se tudi v ZDSS zavzemamo, da dobimo certificirane strokovnjake, ki bodo zaupanja vredni kadri. Ker predavanja izvajajo člani ZDSS, vztrajamo na visokem nivoju zahtevnosti, kar pa prinaša le koristi udeležencem. Le ti so po pridobljenem certifikatu sposobno samostojno reševati strokovne dohodninske zaplete."
 • Renata Uhan

  R FAKTURA, računovodske storitve, d.o.o.
  "Izobraževanja so izvedena na visoki ravni in pridobljeno znanje zlahka uporabiš v praksi. Udeležbo na izobraževanjih priporočam vsem, ki želijo nadgraditi znanje, razširiti in poglobiti pogled, pregnati dileme in suvereno opravljati vsakdanje delo."
 • Vika Kozlovič

  INKONTO Računovodski servis-Jadranka Kozlovič, s.p.
  "Na izobraževanju za preizkušenega poznavalca DDV-ja, sem pridobila potrebna znanja, ki jih potrebujem za vsakdanje nemoteno delovanje računovodskega servisa. Predavateljice so snov podajale na razumevajoč način z veliko konkretnih primerov. Zelo dobro organizirano izobraževanje.«"
 • Bojan Pezdirc

  Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto.
  "Izobraževanje za preizkušenega poznavalca DDV-ja je potekalo v sproščenem vzdušju, predavateljice so podajale snov na razumevajoč način podprt s konkretnimi poslovnimi dogodki iz prakse. Čas na predavanju je hitro tekel saj je bilo vzdušje zelo prijetno. Pohvalil bi strokovno usposobljenost predavateljic, zelo dobro organiziran in pripravljen seminar. Odnesel sem veliko znanja."
 • Dušanka Šaletić

  Poteza - Du d.o.o.
  "Kljub temu, da se z DDV v računovodskih servisih srečujemo na zelo različnih področjih dejavnosti (proizvodnja, uvoz-izvoz, storitve, promet blaga in storitev v EU, gradbeništvo ...) so predavanja zelo poglobila naša znanja in nas naučila, kje in kam pogledati za reševanje posameznih problemov. Spoznali smo kompleksnost problemov - všeč mi je bilo tudi spoznavanje posebnih pravil obdavčevanja v dejavnostih, s katerimi pa se ne srečujemo vsakodnevno. Osebno so mi največ koristila predavanja o sistemu DDV v prometu blaga in storitev znotraj EU in izven EU. Menim, da je izobraževanje koristno ne glede na to, koliko poznaš sistem DDV."
 • Biserka Šubelj

  Biserka Šubelj – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine
  Zakaj priporočate certificirano izobraževanje Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine?
  "Predvsem zaradi treh stvari: 1) pregled zakonodaje in uporabe te zakonodaje v praksi na konkretnih primerih, 2) potrditev pravilnosti opravljanja dosedanjega obračunavanja prejemkov fizičnih oseb, 3) razjasnitev dilem, ki se pojavljajo v praksi."
 • Biserka Šubelj

  Biserka Šubelj – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine
  Komu priporočate udeležbo na certificiranem izobraževanju  Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine?
  "Osebam, ki obračunavajo plače in druge prejemke fizičnim osebam."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Zakaj pridobljen certifikat priznava tudi stroka?
  "Da udeleženec pridobi certifikat, mora uspešno opraviti izpit. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela tako, da vključuje vsa področja, ki so pomembna pri izvajanju DDV zakonodaje. Udeleženec mora pokazati dovolj znanja in samostojnosti, da mu je lahko ta certifikat tudi dodeljen.  Predavatelji so strokovno usposobljeni in priznani člani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ki je tudi soorganizator strokovnega izobraževanja."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Zakaj priporočate tovrstno izobraževanje?
  "Na izobraževanju poskušamo udeležencem na praktičen način razložiti sam sistem delovanja obdavčitve z DDV s poudarkom na praktičnih primerih. Posamezna predavanja so razdeljena po segmentih (od osnov, do podrobnejše predstavitve posameznih dejavnosti) na katerih udeleženci lahko tudi na konkretnih primerih pridobijo znanja, ki jih potrebujejo pri opravljanju njihove dejavnosti."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Komu priporočate udeležbo na certificiranem izobraževanju  Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost?
  "Predvsem računovodskim servisom. Vsekakor pa tudi računovodjem družb (d.o.o.)  in samostojnim podjetnikom. Problematika DDV je zelo široka in s tega področja je največ vprašanj in nerešenih dilem."