Zanimivosti in novice

Spletna stran ni objavila nobene novice

Reference

 • Dejan Petković

  član ZDSS, predavatelj certificiranega izobraževaja ˝Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine˝
  Kaj pridobi udeleženec certificiranega izobraževanja ˝ Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine˝?
  "Nemalokrat delodajalci v razpisnih pogojih za računovodske kadre zahtevajo prav znanje s področja obračuna plač. Zato se tudi v ZDSS zavzemamo, da dobimo certificirane strokovnjake, ki bodo zaupanja vredni kadri. Ker predavanja izvajajo člani ZDSS, vztrajamo na visokem nivoju zahtevnosti, kar pa prinaša le koristi udeležencem. Le ti so po pridobljenem certifikatu sposobno samostojno reševati strokovne dohodninske zaplete."
 • Renata Uhan

  R FAKTURA, računovodske storitve, d.o.o.
  "Izobraževanja so izvedena na visoki ravni in pridobljeno znanje zlahka uporabiš v praksi. Udeležbo na izobraževanjih priporočam vsem, ki želijo nadgraditi znanje, razširiti in poglobiti pogled, pregnati dileme in suvereno opravljati vsakdanje delo."
 • Vika Kozlovič

  INKONTO Računovodski servis-Jadranka Kozlovič, s.p.
  "Na izobraževanju za preizkušenega poznavalca DDV-ja, sem pridobila potrebna znanja, ki jih potrebujem za vsakdanje nemoteno delovanje računovodskega servisa. Predavateljice so snov podajale na razumevajoč način z veliko konkretnih primerov. Zelo dobro organizirano izobraževanje.«"
 • Bojan Pezdirc

  Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto.
  "Izobraževanje za preizkušenega poznavalca DDV-ja je potekalo v sproščenem vzdušju, predavateljice so podajale snov na razumevajoč način podprt s konkretnimi poslovnimi dogodki iz prakse. Čas na predavanju je hitro tekel saj je bilo vzdušje zelo prijetno. Pohvalil bi strokovno usposobljenost predavateljic, zelo dobro organiziran in pripravljen seminar. Odnesel sem veliko znanja."
 • Dušanka Šaletić

  Poteza - Du d.o.o.
  "Kljub temu, da se z DDV v računovodskih servisih srečujemo na zelo različnih področjih dejavnosti (proizvodnja, uvoz-izvoz, storitve, promet blaga in storitev v EU, gradbeništvo ...) so predavanja zelo poglobila naša znanja in nas naučila, kje in kam pogledati za reševanje posameznih problemov. Spoznali smo kompleksnost problemov - všeč mi je bilo tudi spoznavanje posebnih pravil obdavčevanja v dejavnostih, s katerimi pa se ne srečujemo vsakodnevno. Osebno so mi največ koristila predavanja o sistemu DDV v prometu blaga in storitev znotraj EU in izven EU. Menim, da je izobraževanje koristno ne glede na to, koliko poznaš sistem DDV."
 • Biserka Šubelj

  Biserka Šubelj – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine
  Zakaj priporočate certificirano izobraževanje Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine?
  "Predvsem zaradi treh stvari: 1) pregled zakonodaje in uporabe te zakonodaje v praksi na konkretnih primerih, 2) potrditev pravilnosti opravljanja dosedanjega obračunavanja prejemkov fizičnih oseb, 3) razjasnitev dilem, ki se pojavljajo v praksi."
 • Biserka Šubelj

  Biserka Šubelj – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine
  Komu priporočate udeležbo na certificiranem izobraževanju  Preizkušeni poznavalec obdavčitve plač in dohodnine?
  "Osebam, ki obračunavajo plače in druge prejemke fizičnim osebam."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Zakaj pridobljen certifikat priznava tudi stroka?
  "Da udeleženec pridobi certifikat, mora uspešno opraviti izpit. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela tako, da vključuje vsa področja, ki so pomembna pri izvajanju DDV zakonodaje. Udeleženec mora pokazati dovolj znanja in samostojnosti, da mu je lahko ta certifikat tudi dodeljen.  Predavatelji so strokovno usposobljeni in priznani člani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ki je tudi soorganizator strokovnega izobraževanja."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Zakaj priporočate tovrstno izobraževanje?
  "Na izobraževanju poskušamo udeležencem na praktičen način razložiti sam sistem delovanja obdavčitve z DDV s poudarkom na praktičnih primerih. Posamezna predavanja so razdeljena po segmentih (od osnov, do podrobnejše predstavitve posameznih dejavnosti) na katerih udeleženci lahko tudi na konkretnih primerih pridobijo znanja, ki jih potrebujejo pri opravljanju njihove dejavnosti."
 • Erika Režek

  Erika Režek – predavateljica certificiranega izobraževanja Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost
  Komu priporočate udeležbo na certificiranem izobraževanju  Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost?
  "Predvsem računovodskim servisom. Vsekakor pa tudi računovodjem družb (d.o.o.)  in samostojnim podjetnikom. Problematika DDV je zelo široka in s tega področja je največ vprašanj in nerešenih dilem."